PSYCH OpenIR  > 健康与遗传心理学研究室
Motivation and anhedonia in patients with schizophrenia
Wang, J (Wang, Jiao)1,2; Wang, J (Wang, Jiao)Huang, J (Huang, Jia)1; ; Yang, XH (Yang, Xin-Hua)1,3; Simon, LSY (Simon, Lui S. Y.)1,4; Eric, CFC (Eric, Cheung F. C.)4
第一作者Wang, J (Wang, Jiao)
2016-07
会议名称不详
会议录名称INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY
卷号51
期号增刊: 1 特刊: SI
页码120
会议日期不详
会议地点不详
关键词Anhedonia Negative Symptoms Effort Motivation Schizophrenia
语种英语
文献类型会议论文
条目标识符http://ir.psych.ac.cn/handle/311026/26523
专题健康与遗传心理学研究室
作者单位1.Chinese Acad Sci, Inst Psychol, Beijing, Peoples R China
2.Univ Chinese Acad Sci, Beijing, Peoples R China
3.Hunan Agr Univ, Coll Business, Changsha, Hunan, Peoples R China
4.Castle Peak Hosp, Hong Kong, Hong Kong, Peoples R China
推荐引用方式
GB/T 7714
Wang, J ,Wang, J ,; Yang, XH ,et al. Motivation and anhedonia in patients with schizophrenia[C],2016:120.
条目包含的文件
条目无相关文件。
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Wang, J (Wang, Jiao)]的文章
[Wang, J (Wang, Jiao)Huang, J (Huang, Jia)]的文章
[; Yang, XH (Yang, Xin-Hua)]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Wang, J (Wang, Jiao)]的文章
[Wang, J (Wang, Jiao)Huang, J (Huang, Jia)]的文章
[; Yang, XH (Yang, Xin-Hua)]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Wang, J (Wang, Jiao)]的文章
[Wang, J (Wang, Jiao)Huang, J (Huang, Jia)]的文章
[; Yang, XH (Yang, Xin-Hua)]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。